Velkommen til FELO.

President

Et økende antall personer opplever nå plager som er forbundet med elektromagnetisk stråling.

Forskning viser at stråling kan gi alvorlige negative helseeffekter. Leger og forskere over hele verden advarer. Våre barns framtid avhenger av valg vi gjør i dag.


Hilsen Felo styret

0
Grunnlagt

0+
Medlemmer

0+
Artikler

5G rulles ut i Norge.

Student Spotlight

5G skal revolusjonere samfunnet. Men til hvilken pris?

Innføringen av automatiske strømmålere vil gi et betydelig bidrag til elektrotåka i hjemmene våre.
Les mer →


0+
Foredrag og kurs

0+
Tjenester

0+
Tips

Noen av tjenestene vi tilbyr.


Lær Mer
Vi oppfordrer våre medlemmer til å anskaffe seg egne måleapparater for å måle strålingsnivåer hjemme og i sine omgivelser. Dette vil gi en stor innsikt i hvor strålekildene befinner seg og hilken styrke det er snakk om.

Mange ønsker i første omgang bare å få kartlagt situasjonen i hjemmet eller på jobben av en som er trenet i dette faget.

Derfor har vi satt opp en liste over målere som alle har avanserte måleinstrumenter, og har erfaring med å foreta målinger i ulike miljøer.

Bli Medlem.

Vær med på å skape en forskjell
både for deg selv og andre.

Bli Medlem Nå