Eksposimeter

LilyUkategorisert

• Et eksposimeter gjør hyppige målinger av felt- eller strålingsnivåer gjennom hele døgnet og lagrer dataene
• Det er vanligvis lite og lett å bære med seg
• Dermed får man nøyaktige målinger av felt- eller strålingsdosen man utsettes for i hverdagen