Ip-telefoni som alternativ til kobbernett.

LilyNyttig Info

Telefon via internett kan være en løsning når kobbernettet blir borte.

TEKST: BENTE GILBU TILSET FOTO: MATS TILSET

Hjemme hos oss var det en del elektronisk støy på telefonlinja (kobbernettet). Dette skyldtes antagelig at en del av naboene brukte telenettet til datatrafikk. Ledningen gikk inn i huset rett ved senga mi og ga meg søvnproblemer. Jeg ønsket et alternativ, og løsningen ble IP-telefoni.

Fordeler

Telefonen er fortsatt ledningsbasert. Jeg kan bruke det gamle telefonapparatet mitt, koplet til den gamle telefonkontakten. Altså ingen trådløse systemer! Jeg har beholdt det gamle telefonnummeret – og det er
en kjempefordel. Dessuten har telefonregninga blitt lavere.

Man må ha telefonapparat med taster (ikke dreieskive) og bredbånd. Hos oss har vi fibernett inn til huset. Fra ruteren (bildet) går ledninger til mange datapunkter rundt omkring i huset, og det trådløse nettet er slått av. På ruteren er det et eget koplingspunkt til telefon, og det var lett å bruke dette.

Slik gjør du det

Jeg fikk en elektriker til å komme og legge opp ledningsnettet fra ruteren til de forskjellige telefon-kontaktene i huset. Dersom det er flere apparater med samme nummer, er det viktig at ledningene koples i riktig rekkefølge. Hvis ett av punktene ikke virker, kan det hende at man må kople om!

Da oppkoplingen var klar, ba jeg Telenor om å bytte fra gammel telefon-ledning til IP-telefoni. Da var det bare å fjerne den gamle kobber-ledningen, så var alt i orden.

Hvis du ikke har fibernett

I mange grisgrendte strøk er det ikke lagt fibernett. Da er det mulig å bruke mobilt bredbånd. Man kan sette en mobilantenne et stykke fra huset og strekke ledning fra antennen inn i huset.

Noen problemer som kan oppstå

En viktig ulempe er at man verken har telefon eller internett hvis strømmen blir borte. Enkelte kan plages av «skittenstrøm» på ledningen når man bruker IP-telefoni. Selv har jeg ikke merket noe til dette. Det skal være mulig å bruke ferritter på ledningen for å dempe problemet noe.

Trenger du hjelp? Send en email til [email protected] for råd.