Tiltakene som reduserer AMS stråling

LilyNyttig Info

Det er mulig å beskytte seg mot stråling fra strømmålere. Her er tiltakene som kan fungere bra.

TEKST ERIK AVNSKOG FOTO: PRIVAT

Det er ikke komplisert å redusere stråling fra AMS strømmålere, men man må vite hva man gjør. Her er teknisk informasjon om ulike alternativer.

1. Ekstern antenne

Ekstern antenne kan benyttes enten signalet er et «vanlig» radiosignal eller GPRS (mobilnettet). De fleste nettselskapene godtar søknader om ekstern antenne til egen måler. I tillegg vil mange godta dette til andre målere i samme bygg, eller til naboer. 

Flere el-overfølsomme har erfart at denne løsningen kan forhindre stråling inne i egen bolig – eller bedre situasjonen betraktelig. Men det er svært viktig å være oppmerksom på flere ting. Det kan nemlig oppstå mer stråling inne hvis du ikke vet hva du gjør!

Hvor lang bør antennekabelen være?

Plasseringen av antennen er veldig viktig! Aidon tilbyr skjøtekabler på 3, 5 og 10 meter, i tillegg er det er fastmontert kabel på antennen.

Nettselskapene har ulik praksis om lengden på antennekabelen. Noen godtar opptil 21,5 meter, mens andre bare godtar 11,5. Flere kan unntaksvis vurdere en litt lengre kabel.

Lengden må begrenses fordi man får større signaltap jo lengre kabelen er.  Det lekker også litt signal i hvert koblingspunkt. Står måleren et stykke unna de andre målerne den skal kommunisere med, kan signaltapet gjøre at den ikke får kontakt.

Antennen – plassering er viktig!

Den eksterne antennen som vanligvis brukes til Aidon målere, er en såkalt toblerone- eller trekant-antenne, som stråler bredt ut i ca 180 graders vinkel og ikke bakover. Størrelsen er som en knyttneve, og den kan overmales.

Det finnes også en rundstråle antenne, men den brukes som regel rett utenfor sikringsskapet.  Man må ha en god plan for plasseringen av antennen, slik at man utnytter lengden på kabelen og sørger for å vinkle antennen vekk fra boligen. Antennen bør helst ikke monteres på loftet!

Den eksterne antennen har høyere effekt enn antennen i måleren. Dermed kan strålingen fra den utvendige antennen bli sterkere. Måleren vil vanligvis kompensere for dette automatisk, ved å dempe signalet når den registrerer at effekten er blitt bedre, men dette skjer først etter litt tid. 

Måleren vil alltid skru strålingen opp til full styrke i innkjøringsperioden, inntil den har tilpasset seg i forhold til de andre målerne i nærheten. Hafslund anslår at måleren bruker 1 – 2 dager på å justere seg inn. Når montøren kommer for å aktivere antennen bør du forsikre deg om at måleren blir riktig innstilt. Den skal bare kommunisere med den eksterne antennen. Ellers kan begge fortsatt være aktive.

Ekstern antenne på flere målere

Ønsker dere ekstern antenne til flere målere, f. eks. i en blokk, må hver måler ha egen antenne. Det er dessverre ikke mulig å koble flere målere sammen ved hjelp nettverkskabler.

Antennene kan godt stå samlet. Nettselskapene har ulike søknadsprosesser når flere målere er involvert.

Hva koster en ekstern antenne, og hvem gjør arbeidet?

Selskapene har ulik praksis. Noen gjør hele jobben kostnadsfritt. Hafslund tar ikke betalt for selve antennen, kabelen eller installatøren, men kunden skal sørge for føringsvei fra sikringsskapet til antennen. Dette må være klargjort før de kommer.

Du kan gjøre arbeidet selv så lenge det er i henhold til deres spesifikasjonsdokument. Eller få en elektriker til å gjøre jobben.

2. GPRS – måledata via mobilnettet

Løsningen innebærer at man bytter måleren til en som har både mobilsender og radiosender, men hvor radiosenderen er deaktivert.

GPRS kan benyttes både med og uten ekstern antenne. Måleren vil sende meldinger med målerdata på enten 2G, 3G eller 4G mobilnettet en eller flere ganger i timen. Hvert syvende minutt sier noen, en gang i timen sier andre. I tillegg vil måleren være i regelmessig kontakt med basestasjonene for å sjekke dekningen, slik en mobiltelefon gjør.

Dessverre er det ikke alle nettselskapene med Aidon målere som tilbyr GPRS.

3. Å tvangsstyre en AMS måler til endenode (endepunkt)

Hafslund og flere andre nettselskap som bruker Aidon har begynt å teste en teknisk løsning som reduserer strålingen fra målerne nær boligen til el-overfølsomme.

Målerne er normalt stilt inn til å repetere signalene fra andre målere og sende dem videre i nettverket.  Man forsøker nå å stille inn måleren slik at den slutter å kommunisere med andre målere, og bare sender én melding om lag annet hvert minutt istedenfor for hvert sekund. Dette kalles å tvangsstyre en eller flere målere til endenode (endepunkt).

Endenode-løsningen kan bare brukes hvis det ikke skaper problemer for nettverket. 

Trenger du hjelp til å kontakte nettselskapene angående endenode?Kontakt:  [email protected] 

4. PLC (Power Line Communication

Teknologi som sender  målinger over strømnettet. Ca. 15 prosent av AMS-målerne i Norge kommuniserer bare over strømnettet, med såkalt PLC. Dette innebærer at frekvenser i området 2kHz til 150kHz sendes på ledningsnettet. Ingen av de omtalte selskapene bruker dette.

De ulike AMS systemene  

De tre vanligste er Aidon, Kamstrup og Kaifa/Nuri. Målinger av strålingen viser tydelig at Aidon skiller seg svært negativt ut.  Mens Kamstrup- og Kaifa/Nuri-målere med radiosender sender ut henholdsvis 164 og 4320 korte elektromagnetiske pulser i døgnet, sender Aidon-målere hele 83130 korte pulser per døgn ( målt av EMF Consult).