Alternativene du bør vite om

LilyNyttig Info

Er det mulig å beholde den gamle strømmåleren? Og hvordan unngå stråling og gebyr?

FOTO: TARJEI EKENES KROGH

I denne artikkelen oppsummerer vi ulike grep som du kan gjøre for å bedre hverdagen.

Blant FELO-medlemmene er det stor variasjon i graden av el-overfølsomhet. I tillegg reagerer man forskjellig på ulike type stråling. Derfor kan ikke FELO gi ett og samme råd om hva man kan gjøre med AMS til alle medlemmene. Her er alternativene:

Behold den gamle måleren
Visste du at det er mulig å søke om å beholde den gamle strømmåleren? Dette kan være løsningen for deg som er svært følsom!

Har du problemer med å bruke moderne elektronikk?
Dette kan gi grunnlag for å søke fritak fra bytte av strømmåler. I Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sitt regelverk står det at fritak kan gis dersom bytte av måler er til vesentlig og dokumenterbar ulempe. Enkelte medlemmer som har fått ny strømmåler, selv uten kommunikasjonsdelen, forteller at de blir dårlige av den nye måleren. Derfor anbefaler vi at man søker fritak fra å bytte måler dersom man generelt har problemer med å bruke moderne elektronikk.

• Slik søker du fritak
Søknad om fritak sendes til nettselskapet ditt sammen med erklæring fra lege eller psykolog. Be om en bekreftelse på at du har fortalt at du ikke tåler moderne elektronikk, og at du er overbevist om at målerbytte vil gjøre det umulig å bruke strøm. Eller be dem om å skrive at du føler så stor frykt for å ikke kunne bruke strøm etter målerbytte, at du må søke fritak. Dersom nettselskapet avslår søknaden, må klage sendes til NVE. Så avgjør de saken.

• Dersom du får avslag fra NVE – og fortsatt nekter målerbytte
Da risikerer du at netteier stenger strømmen. I verste fall kan du havne i en vanskelig rettsprosess. Som forening kan vi ikke anbefale dette.

 Bytt til ny strømmåler uten kommunikasjonsenhet
Dersom du bytter til måler uten trådløs kommunikasjon unngår du stråling, men de fleste nettselskapene krever et årsgebyr mellom to og tre tusen kroner for manuell avlesning. Dette bør betales, men du kan samtidig skrive at du bestrider kravet og vil kreve pengene tilbake.

• De nye målerne vil gi noe «skittenstrøm» på strømnettet
Det meste av dette kan fjernes ved hjelp av ferritter og Nobø strømfilter. Ta kontakt med FELO for mer informasjon.

• Bytt til ny strømmåler med kommunikasjonsenhet og ekstern antenne
Dersom du tåler litt stråling utenfor boligen, kan ekstern antenne være en OK løsning. Se beskrivelse av mulighetene hos de forskjellige nett selskapene i Strålevett nr. 2-2019.

• Bytt til ny strømmåler med kommunikasjonsenhet og GPRS (mobil) sender
Ikke alle nettselskap tilbyr GPRS. Strålingen tilsvarer en mobiltelefon som sender et antall tekstmeldinger i døgnet. Dersom du tåler litt mobilstråling, kan dette være en løsning. Da kan du få en engangskostnad, men slipper det årlige gebyret som mange nettselskap krever.

• Bytt til ny strømmåler med kommunikasjonsenhet og avtale om endenode (Kun Aidon)

• Aidon AMS målere kan stilles inn av nettselskapet
Slik at den stråler mindre og bare sender èn elektromagnetisk puls annet-hvert minutt i stedet for hvert sekund. Velger du denne løsningen på egen måler, slipper du årsgebyr, men du får litt stråling.

Få naboenes smartmåler til å stråle mindre. Her er gode tips fra FELO

Lykke til med egne valg!