Ny forskning: Stråling kan ha ført til ulykker

LilyForskning, Nyheter - Fremhevet

Militær fly

Stråling i cockpiten kan være årsak til uforklarte ulykker med militære jetfly og helikopter under fredelig oppdrag.

Det frykter USAs militære. Den militære forskningsenheten US Defense Advanced Research Projects (DARPA) ønsker å finne ut om strålingsmiljøet i cockpiten kan redusere pilotenes kognitive funksjoner og skape stedsforvirring. Dette er tema i det toårige forskningsprosjektet «Impact of Electro-Magnetics on aircrew neurology (ICEMAN). Bakgrunnen er en serie med uforklarte flystyrt de senere årene. 

Tidligere forskning finansiert av DARPA har funnet at «menneskers hjerne sanser magnetfelt og at radiofrekvent stråling påvirker hjernebølger og atferd. Denne forskningen var den første til å vise at til og med svak radiofrekvent stråling og elektromagnetiske felt tilsvarende styrken til jordmagnetismen har målbare og reproduserbare virkninger på menneskers hjernebølger og ubevisst adferd i et kontrollert miljø.   

Cockpiter flommer over av radiofrekvent stråling fra elektronisk utstyr til kommunikasjon og navigering, samt sterke elektromagnetiske felt fra headset. I følge DARPA rapporterer piloter ofte om mindre kognitive utfordringer under flyvning. Videre påpeker DARPA at strålingsnivåene i cockpiten ikke måles i dag, at lite gjøres for å skjerme pilotene mot denne strålingen og at virkningen på kognitive funksjoner ikke har vært vurdert. DARPA understeker at disse problemene gjelder kommersielle så vel som militære fly.

Fase 1 av prosjektet vil kartlegge strålingsmiljøet i cockpiten, fase 2 vil studere virkningen av radiofrekvent stråling og elektromagnetiske felt på mennesker. 

Les mer:

https://www.forbes.com/sites/michaelpeck/2020/09/14/cockpit-electromagnetic-fields-are-harming-pilots-the-us-military-fears/#dde4c3f3d57e