Bli med på spennende webinarer

LilyForside Nyheter, Kursinfo, Medlemsnytt - Fremhevet

FELO inviterer medlemmene til en serie foredrag med spennende tema.

Odd Magne Hjortland fra EMF Consult leder webinarene. Han presenterer et tema og svarer på innkomne spørsmål i etterkant av foredraget. FELOs kasserer, Jørgen Holst, er medarrangør. Han sorterer spørsmål og kommentarer som kommer inn, slik at webinaret blir effektivt. 

Hjortland forklarer mer om webinarene slik:
– Dette passer for alle FELO’s medlemmer som har tilgang på PC/MAC eller nettbrett, fortrinnsvis kablet og ikke trådløs. Man kan også delta ved å ringe inn med en vanlig telefon (se detaljene nederst i artikkelen). 

Hvert webinar vil vare mellom 45 og 60 minutter. Medlemmene får mulighet til å stille spørsmål eller kommentere underveis via «chat»-funksjonen som ligger i løsningen. 

– Hva er tanken bak webinarene?

 – Tidligere foredrag i FELOs regi har gjerne blitt arrangert i de største lokallagene. Medlemmene rundt om i landet, hvor lokallagene kanskje ikke er like aktive, har dermed ikke fått mulighet til å delta og motta nødvendig og oppdatert informasjon om aktuelle tema. Vi ønsker med dette tilbudet å nå ut til alle medlemmer i FELO og gi alle samme mulighet til å delta og dele informasjon.

Høstens webinarer 

Det er foreløbig planlagt blir 3 foredrag i høst, siste torsdag hver måned, kl 19. 

De neste webinarene tar for seg følgende aktuelle tema:

Torsdag 30. september: Lavfrekvente (LF) elektriske felt (E) og magnetfelt (M), kilder, måling og mulige tiltak. Jording: viktighet og utfordringer. Lavfrekvente felt er knyttet til elektrisitet i våre hjem og vi er omgitt av disse hele dagen. Erfaring viser at de aller fleste el-overfølsomme reagerer på elektriske felt uten selv å være bevisst på disse. Webinaret vil gi råd om hvordan man kan redusere disse feltene i hjemmet. 

Torsdag 28. oktober: Støyspenninger («skittenstrøm»), symmetrisk og asymmetrisk støy, kilder, måling og mulige tiltak. Filtere (kondensator og ferritter) og jording: viktighet og utfordringer. I tillegg til lavfrekvens elekriske felt i boligen finnes det også en ”høyfrekvent” støykomponent, populært kalt ”skitten strøm”. I dette webinaret ser vi på hva som skaper denne støyen og hvordan man kan redusere denne ”skittenstrømmen”. 

Torsdag 25. november: Hvordan kable datanett til PC, nettbrett, mobil. Forklare fiber, mobilnett, modem, switch, ethernetkabel, tilkoblingsboks (jordet vs ujordet). dette webinaret vil vi se på hvordan man i praksis kan kable opp forskjellig data- og mobilutstyr i hjemmet slik at man kan unngå trådløse datanettverk ET FOREDRAG: Webinar kan sammenlignes med et foredrag hvor et tema blir presentert.

Slik deltar du på webinarene 

Med telefon: Ring tlf. nr. 23 96 05 88. Da blir du bedt om å taste en kode. Tast følgende følgende kode: 93 71 50 30 518 og avslutt med å trykke på firkant-tasten. Ved neste spørsmål, taster du firkanttasten en gang til. Foredraget starter kl 19, så du bør ringe inn i god tid før det. 

Med internett: Medlemmene vil motta en e-post fra FELO med informasjon om tema og lenke for registrering til hvert webinar. Det er viktig at de som ønsker å delta registrerer seg ved hjelp av denne lenken. Dersom du ikke har mottatt epost om dette, ber vi deg om å sende en e-post til [email protected] og be om innkalling til webinar. 

NB! For å få alle felles eposter fra FELO, må du registrere din epost-adresse. Følg fremgangsmåten under «Nytt fra styret» på medlemssidene.