Ny teknologi kan utgjøre en risiko for hjertesyke

LilyForside Nyheter, Forside Nyheter - Fremhevet, Nyheter - Fremhevet

FDA bekrefter at bruk av ny elektronikk, som smarttelefoner og klokker, kan være en helserisiko for hjertesyke. The Food and Drug Administrations (FDA) i USA besluttet i mai i år å utrede saken, basert på konklusjonene i en studie som ble gjennomført av amerikanske kardiologer tidligere i år. Konklusjonen er at teknologien i smarttelefoner og klokker kan påvirke hjerteimplantater og … Read More

Historisk delseier mot USAs “NKOM”

LilyForside Nyheter - Fremhevet, Nyheter - Fremhevet

FCC må forklare seg om hvorfor forskningsfunn som påviser helse- og miljøskader fra stråling blir oversett. FCC (Federal Communications Commission) er myndigheten i USA som blant annet fastsetter grenseverdier for radiofrekvent stråling og fremmer lovgivningen for bygging av mobilmaster. De ble saksøkt av en allianse av frivillige organisasjoner. Nå har den den føderale domstolen i delstaten Columbia pålagt FCC om å komme med … Read More

– AMS-dommen er mangelfull

LilyForside Nyheter - Fremhevet, Nyheter - Fremhevet

Dommen som nylig falt i Møre og Romsdal tingrett vil trolig bli anket. Cornelius Eckert, som prosederte saken på vegne av 7 naboer, mener at retten ikke har har tatt hensyn til de helsemessige konsekvvensene av å få tvangsinstallert en AMS-måler. Tvert imot fikk kraftselskapet Istad Nett medhold i at de kan kan gå inn i privathjemmene til Eckert og … Read More

FELO vant frem mot Aidon og Kamstrup

LilyForside Nyheter - Fremhevet, Nyheter

Produsentene av smartmålerne må informere FELO om måleresultatene av den ledningsbundne spenningsstøyen som ligger til grunn for CE-godkjenning av deres strømmålere. Dette har Klagenemnda for miljøinformasjon slått fast. Vedtaket er endelig og partene har ikke klagerett. Nemnda fremhever at retten til informasjon ikke er betinget av at produktet med sikkerhet eller sannsynlig medfører helseskade ( jmf. at lovens ordlyd er … Read More

Er USAs flyvåpen under angrep fra en indre fiende?

LilyForside Nyheter - Fremhevet, Forskningsartikler - Fremhevet, Nyheter - Fremhevet

Militær fly

Flyvåpenet frykter at stråling og EMF i cockpiten kan påvirke pilotenes dømmekraft og forårsake flystyrt.  Piloter «bades» i radiofrekvent stråling (RF) og elektromagnetiske felt (EMF) fra kommunikasjonsutstyr, navigasjonsutstyr, headset og hjelm-elektronikk.  Forsvaret i USA spør seg nå om all denne strålingen kan skade pilotene. Piloter har selv rapportert om mindre kognitive utfordringer under flyvningene sine. For forsvaret kan mye stå … Read More