FELO vant frem mot Aidon og Kamstrup

LilyForside_Nyheter_Fremhevet, Nyheter - Fremhevet

Produsentene av smartmålerne må informere FELO om måleresultatene av den ledningsbundne spenningsstøyen som ligger til grunn for CE-godkjenning av deres strømmålere. Dette har Klagenemnda for miljøinformasjon slått fast. Vedtaket er endelig og partene har ikke klagerett. Nemnda fremhever at retten til informasjon ikke er betinget av at produktet med sikkerhet eller sannsynlig medfører helseskade ( jmf. at lovens ordlyd er … Read More

Er USAs flyvåpen under angrep fra en indre fiende?

LilyForside_Nyheter_Fremhevet, Forskningsartikler - Fremhevet, Nyheter - Fremhevet

Militær fly

Flyvåpenet frykter at stråling og EMF i cockpiten kan påvirke pilotenes dømmekraft og forårsake flystyrt.  Piloter «bades» i radiofrekvent stråling (RF) og elektromagnetiske felt (EMF) fra kommunikasjonsutstyr, navigasjonsutstyr, headset og hjelm-elektronikk.  Forsvaret i USA spør seg nå om all denne strålingen kan skade pilotene. Piloter har selv rapportert om mindre kognitive utfordringer under flyvningene sine. For forsvaret kan mye stå … Read More