Ny forskning: Stråling kan ha ført til ulykker

LilyForskning, Nyheter - Fremhevet

Militær fly

Stråling i cockpiten kan være årsak til uforklarte ulykker med militære jetfly og helikopter under fredelig oppdrag. Det frykter USAs militære. Den militære forskningsenheten US Defense Advanced Research Projects (DARPA) ønsker å finne ut om strålingsmiljøet i cockpiten kan redusere pilotenes kognitive funksjoner og skape stedsforvirring. Dette er tema i det toårige forskningsprosjektet «Impact of Electro-Magnetics on aircrew neurology (ICEMAN). … Read More

Retningssans og kartplotter

LilyForskning

Kan mennesker sanse endringer i jordas magnetfelt? Mye tyder på det. TEKST SOLVEIG GLOMSRØD FOTO: Maglab Caltech Det er grundig dokumentert i forskning at en rekke mikroorganismer og dyrearter kan sanse endringer i jordas magnetfelt og bruker det til å navigere. Men hva med oss mennesker? Dette spørsmålet har engasjert forskere, og særlig Joseph L. Kirschvink, professor i geologi ved … Read More

Ny målemetode avdekker helseskader

LilyForskning

TEKST: SOLVEIG GLOMSRØD Et lite måleapparat viser tydeligere sammenhengen mellom strålings-belastning og alvorlige fysiske symptomer. Er felt og stråling helsefarlig? Dette har forskere i mange land undersøkt siden 1970-tallet. Nå tar stadig flere forskningsteam eksposimeteret i bruk for å finne svarene. Mye forskning har tidligere kommet til kort når det gjelder kontroll med eksponeringen, noe som har skapt tvil om … Read More

NTP-studien: Banebrytende og forsøkt bortgjemt

feloadminForskning, Nyheter - Fremhevet

Verdens største dyrestudie innen mobilstråling og kreft avdekket en urovekkende sammenheng. TEKST: SOLVEIG GLOMSRØD FOTO GETTY IMAGES Tenk om noen hadde finansiert og gjennomført en uavhengig og omfattende studie av mobilstråling og kreft som endelig kunne gi grunnlag for god forvaltning av strålingsmiljøet. Det har faktisk noen gjort! Verdens største dyrestudie innen stråling og kreft, ble startet av National Toxicology Program … Read More