Stadig vanskeligere å friskmelde 5G

LilyForside Nyheter, Forskningsartikler - Fremhevet

5G gir mer pulserende signaler og langt sterkere stråling enn 4G. At alt blir som før er ikke et argument som godtas lenger av stadig flere. TEKST SOLVEIG GLOMSRØD I en fersk artikkel i det vitenskapelige tidsskriftet Toxicology Letters påpeker Ronald Kostoff og medforfattere at en stor del av den tidligere forskningen slett ikke er utformet for kunne gi svar … Read More

Er USAs flyvåpen under angrep fra en indre fiende?

LilyForside Nyheter - Fremhevet, Forskningsartikler - Fremhevet, Nyheter - Fremhevet

Militær fly

Flyvåpenet frykter at stråling og EMF i cockpiten kan påvirke pilotenes dømmekraft og forårsake flystyrt.  Piloter «bades» i radiofrekvent stråling (RF) og elektromagnetiske felt (EMF) fra kommunikasjonsutstyr, navigasjonsutstyr, headset og hjelm-elektronikk.  Forsvaret i USA spør seg nå om all denne strålingen kan skade pilotene. Piloter har selv rapportert om mindre kognitive utfordringer under flyvningene sine. For forsvaret kan mye stå … Read More

Kan nocebo-effekten forklare el-overfølsomhet?

LilyForskningsartikler - Fremhevet, Nyheter

TEKST: Bente Gilbu Tilset Stadig flere hevder at el-overfølsomhet skyldes psykologiske mekanismer. Men er dette riktig? Teorien begrunnes med at el-overfølsomme kan oppleve fysiske symptomer når de tror de blir eksponert for felt og stråling, selv om det ikke er noen EMF-kilder til stede. Dette kan forklares ut fra nocebo-effekten. Enkelt forklart: forventningen om å bli uvel ved stråling gjør … Read More