FELOs kontakttelefon og Epost:


Tlf.: 33 48 13 00

Telefontid:
Fredager 10 - 14

Betjenes av Vibeke Dahl Skelton

Epost: [email protected]


Send oss en melding.


  Bli Medlem.


     Ja  Nei

   Felo sender ut åpen liste over medlemmer og deres kontaktinfo til medlemmer i FELO. Dette for at medlemmer skal kunne finne hverandre, og er særlig nyttig i fylker hvor det ikke er lokallag. Det kan også være nyttig i områder der det er lokallag. Det er frivillig å stå på denne adresselista. Lista sendes i en egen konvolutt i posten, sånn at den ikke er i fri flyt. Det er fullt mulig å trekke samtykke tilbake om å stå på åpen medlemsliste.

     Ja  Nei

   Lokallag formidler kontakt mellom medlemmer i lokallaget slik at eloverfølsomme kan finne hverandre. Å stå som åpen medlem i lokallag, innebærer at lokallagsleder kan få din kontakt informasjon, invitere til medlemsmøter, samt videreformidle kontaktinfo til andre medlemmer i lokallaget. Det er frivillig å stå som åpen medlem i lokallaget. Det er fullt mulig å trekke tilbake samtykke tilbake om å være åpen medlem.


     Enkelt (300,- / år)  Familie (400,- / år)

   Både eloverfølsomme og pårørende kan tegne enkeltmedlemskap. Familiemedlemskap kan bestå av én eller flere eloverfølsomme og én eller flere pårørende - inntil åtte personer totalt. Det er en forutsetning at alle som er inn under et familiemedlemskap har samme adresse.