Vil du ha hjelp til å redusere strålingene fra naboenes AMS-målere?

LilyNyttig Info

Endenode kan være en løsning. FOTO: HUSEIERNE Noen av nettselskapene som bruker Aidon AMS målere, tilbyr å redusere strålingen fra de nærmeste naboene. FELO kan være behjelpelig med å kontakte nettselskapet for medlemmer. Vi har hatt kontakt med Hafslund nett, Eidsiva nett og Skagerak nett om å redusere strålingen fra målere med radiosender. Dette kalles å gjøre om målerne til … Read More

Ny målemetode avdekker helseskader

LilyForskning

TEKST: SOLVEIG GLOMSRØD Et lite måleapparat viser tydeligere sammenhengen mellom strålings-belastning og alvorlige fysiske symptomer. Er felt og stråling helsefarlig? Dette har forskere i mange land undersøkt siden 1970-tallet. Nå tar stadig flere forskningsteam eksposimeteret i bruk for å finne svarene. Mye forskning har tidligere kommet til kort når det gjelder kontroll med eksponeringen, noe som har skapt tvil om … Read More